رایگان بازی کن وجایزه بگیر بازی بسیارزیباومهیج نگهبان جنگل

ایران گیمز2

مشخصات بلاگ
ایران گیمز2

ایران گیمز2 ورود شمامهمانان محترم را ارج می نهد.


« کدهایی برای سیم کارت های مختلف »

راهنمای مشترکین سیم کارت اعتباری ایرانسل

*140*#
منوی اصلی ۱

اتصال به اپراتور ۲
*۱۴۰*۱#
استعلام مانده حساب ۳
*۱۴۰*۲#
منوی تغییر زبان ۴
*۱۴۰*۲*۱#
تغییر زبان به فارسی ۵
*۱۴۰*۲*۲#
تغییر زبان به انگلیسی ۶
*۱۴۰*۳#
منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷
*۱۴۰*۳*۱*۱#
فعال سازی پیام گیری صوتی ۸
*۱۴۰*۳*۱*۳#
فعال سازی تماس های ناموفق ۹
*۱۴۰*۳*۱*۴#
حذف تمامی خدمات پیام گیر ۱۰
*۱۴۰*۳*۵#
درخواست تنظیمات MMS ۱۱
*۱۴۰*۳*۶#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه
*۱۴۰*۳*۴#
منوی سرویس فهرست طلایی ۱۳
*۱۴۰*۳*۴*۱#
ثبت شماره در فهرست طلایی ۱۴
*۱۴۰*۳*۴*۲#
حذف شماره از فهرست طلایی ۱۵
*۱۴۰*۳*۴*۳#
مشاهده فهرست طلایی ۱۶

انتقال شارژ برای دوستانتان ۱۷ *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *شماره دوستان #

شار شگفت انگیز ۱۸ *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی #

سرویس خط به خط ۱۹ *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
*۱۴۰*۷#
منوی تغییر طرح تعرفه ۲۰
*۱۴۰*۷*۱#
طرح های تعرفه اعتباری ۲۱
*۱۴۰*۷*۱*۱#
طرح اعتباری پایه ثانیه ای ۲۲
*۱۴۰*۷*۴#
انتقال از اعتباری به دائمی ۲۳
*۱۴۰*۷*۵*۳#
طرح های تعرفه تشویقی ۲۴
*۱۴۰*۷*۸#
منوی اطلاعات حساب ۲۵
*۱۴۰*۷*۸*۱#
طرح تعرفه فعلی ۲۶
*۱۴۰*۷*۸*۲#
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی ۲۷

همراه اول

سرویس آوای انتظار #۲۲۱*۱۱۱* و ارسال کد

سرویس GPRS ارسال پیام کوتاه با ۱به شماره ۸۰۸۸ یا    ارسال دستور #۲۳۲*۱۱۱*


بسته های هوشمند GPRS

قیمت (ریال)

۱۵۰ مگابایت
۱ روز
۱۰,۰۰۰
۸۰۰ مگابایت
۷ روز
۵۰,۰۰۰
۲,۵ گیگابایت
۳۰ روز
۱۰۰,۰۰۰
۲,۵ گیگابایت
۳۰روز (فقط شبها از ساعت ۲۳ لغایت ۸ صبح)
۳۰,۰۰۰
۱۸ گیگابایت
۶ ماه
۶۰۰,۰۰۰

تمدید خودکار بسته نباشند بایستی عدد ۸ را به سرشماره ۸۰۸۰ ارسال نموده

راهنمای خرید بسته از سامانه پیامکی ۸۰۸۰ یا سامانه جامع خدمات *
به شماره ۸۰۸۰ یا ارسال کد *۱۱۱*۳۲۹#، از طریق پیامک

خرید بسته از سامانه پیامکی ۸۰۸۰ یا سامانه جامع خدمات *۱۱۱#
   
نوع درخواست
عدد ارسالی (لاتین) به سامانه پیامکی ۸۰۸۰
کد دستوری ارسالی (سامانه جامع خدمات)
اعلام وضعیت سرویس

*۱۱۱*۳۲۰#
غیر فعال سازی
*۱۱۱*۳۲۸#
دریافت راهنمای سرویس

ارسال پیامک خالی یا عدد ۹
*۱۱۱*۳۲۹#
فعال سازی بسته ۱
*۱۱۱*۳۲۱#
فعال سازی بسته ۲
*۱۱۱*۳۲۲#
فعال سازی بسته ۳
*۱۱۱*۳۲۳#
فعال سازی بسته ۴
*۱۱۱*۳۲۴#
فعال سازی بسته ۵
*۱۱۱*۳۲۵#

 انتقال مکالمه

ستفاده از کد # شماره *۲۱*
*         غیرفعال سازی سرویس انتقال کلیه تماس ها
استفاده از کد #۲۱#
*         انتقال تماس درصورت اشغال بودن به شماره دلخواه
استفاده از کد#شماره *۶۷*
 *       غیرفعال سازی سرویس انتقال تماس درصورت اشغال بودن
استفاده از کد #۶۷#


پیامگیر صوتی (منشی تلفنی)

*         انتقال همه تماس ها
استفاده از کد *۲۱*۰۹۹۱۲#
*         غیرفعال سازی انتقال همه تماس ها
استفاده از کد #۲۱#
*        بررسی وضعیت
استفاده از کد *#۲۱#
*         انتقال تماس ها درصورت اشغال بودن
استفاده از کد *۶۷*۰۹۹۱۲#
*         غیرفعال سازی انتقال تماس ها درصورت اشغال بودن
استفاده از کد #۶۷#
*         بررسی وضعیت
استفاده از کد *#۶۷#
*         انتقال تماس ها درصورت در دسترس نبودن یا خاموش بودن
استفاده از کد *۶۲*۰۹۹۱۲#
*         غیرفعال سازی انتقال تماس ها درصورت در دسترس نبودن یا خاموش بودن
استفاده از کد #۶۲#
*         بررسی وضعیت
استفاده از کد *#۶۲#
*        انتقال تماس درصورتیکه مشترک پاسخگو نباشد.
استفاده از کد *۶۱*۰۹۹۱۲#
*         غیرفعال سازی انتقال تماس درصورتیکه که مشترک پاسخگو نباشد.
استفاده از کد #۶۱#

عدم دریافت پیامک تبلیغاتی 
ارسال عدد «۱» به «۸۹۹۹»
۲ شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹#

 سرویس همراهان اول
مشترکین می توانند با استفاده از این سرویس، شماره همراه اول یا ثابت ۵ نفر از اعضای خانواده و یا دوستان را در لیست همراهان اول خود قرارداده و در مدت زمان ۳ ماه از تخفیف در مکالمات داخل شبکه با این شماره ها بهره مند گردند.

سرویس همراهان اول
   
نوع درخواست
دستور
فعال سازی
 
 ارسال عدد ۱ به شماره ۸۹۲۰
ارسال دستور #۳۳۱۲*۱۱۱*        

غیرفعال سازی 
  ارسال دستور #۳۳۱۵*۱۱۱*
ارسال عدد ۵ به شماره ۸۹۲۰

 اضافه نمودن عضو
ارسال (شماره موردنظر#۳) به شماره ۸۹۲۰
 ارسال دستور #۳۳۱۳*۱۱۱*
 
جایگزینی اعضای انتخابی
ارسال (شماره جدید#شماره قدیم#۴) به شماره ۸۹۲۰
ارسال دستور #۳۳۱۴*۱۱۱* 

 حذف عضو
 ارسال (شماره موردنظر#۶) به شماره ۸۹۲۰
  ارسال دستور #۳۳۱۶*۱۱۱*
 
مشاهده اعضا
 ارسال عدد ۰ به ۸۹۲۰
 ارسال دستور #۳۳۱۱*۱۱


سرویس انتقال اعتبار
   
انتقال اعتبار از سیم کارت دائمی
انتقال اعتبار از سیم کارت اعتباری
ارسال پیامک با متن
(شماره مقصد*مبلغ به ریال* رمز) به شماره ۸۹۱۱
استفاده ازکد میانبر
  # شماره مقصد*مبلغ به ریال*رمز*۱۳۲*
استفاده از دستور # ۱۱۳*۱۱۱*
استفاده از تلفن گویا ۴۴۴

دو روش زیر با بسته های پیامک فارسی همراه اول

     ارسال پیامک بدون متن به شماره ۸۰۶۰
*         استفاده از کد میانبر #۳۱*۱۱۱*

دریافت صورت حساب پایان دوره و میان دوره

-    ارسال پیامک با متن m به شماره ۹۹۰۰۰۹
-    ارسال دستور #۱۱۲*۱۱۱*

دریافت خلاصه قبض آخرین دوره
-    ارسال پیامک با متن s به شماره ۹۹۰۰۰۹
-    ارسال دستور #۱۱۱*۱۱۱*

مجموعه سرویس های چتراضطراری

مکالمه اضطراری رایگان *۱۱۱*۲۶۱# از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه

درخواست تماس *۱۱۱*۲۶۲#

درخواست شارژ *۱۱۱*۲۶۳# و اعلام شماره موردنظر
رایتل

در حال حاضر کدهای دستوری #۷۲۰*، #۷۲۴*، #۷۹۷*، #۷۸۰* و #۷۸۹* بر روی شبکه رایتل فعال بود

دریافت موجودی *140# استفاده کنند.
=====================================================================

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی